Grøn omstilling


PBU investerer i grønne og bæredygtige investeringer og i virksomheder, som vi står fuldt inde for.

PBU’s investeringer skal være mere bæredygtige og grønne. Det indebærer, at pædagogernes opsparing i højere grad investeres bæredygtigt samtidig med, at klimapåvirkning og CO2-belastning gradvis reduceres.

Følg os på rejsen her på siden og få løbende indblik i vores fremskridt og resultater.

Grønne investeringer

Vi har allerede investeret 7 mia. kr. i grøn omstilling, og målet er 18 mia. kr. senest i 2030.

Investeringerne sker i virksomheder og projekter med en klar grøn profil, og det kan være i børsnoterede virksomheder eller i privatejede selskaber indenfor alternativ energi som fx vindenergi, solenergi, energitransmission og biomasse.

PBU er bl.a. medinvestor i Klimainvesteringsfonden, som er etableret af Udenrigsministeriet, Klima- og Energiministeriet i samarbejde med IFU-Investeringsfonden for udviklingslande, Vækstfonden og danske pensionsselskaber. Investeringerne sker i udviklings- og vækstlande, og de skal bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi.

PBU investerer også i grønne obligationer, som er lån til virksomheder og lande, hvor de forpligter sig til at investere de lånte penge i grønne projekter, der bidrager til at reducere CO2-udledningen og fremmer den grønne omstilling.


PBU skal være klimaneutral

Det langsigtede mål er, at PBU’s samlede investeringer (aktuelt 90 mia. kr.) skal være CO2-neutrale senest i 2050 (net zero).

Det skal ske ved at investere grønt og påvirke de virksomheder, der belaster klimaet mest, til at omstille deres virksomhed. Det er bl.a. olie-, kul, og gasproducenter, energiproducenter, automobilproducenter, banker samt tung industri indenfor bl.a. stål, aluminium og cement.


PBU_Klimaneutral.jpg

PBU’s vej til at yde vores bidrag til en grønnere verden består af tre spor
  • Investeringernes CO2-aftryk skal reduceres
  • De grønne investeringer skal udbygges yderligere
  • Aktivt ejerskab med de største CO2-udledere
PBU’s klimamål
  • 2025: Investeringernes CO2-aftryk skal reduceres med mindst 30 %
  • 2030: Investeringernes CO2-aftryk skal reduceres med mindst 50 %
  • 2030: De grønne investeringer skal udgøre mindst 15 % af den samlede kapital
  • 2050: Alle investeringer skal være CO2-neutrale

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.