Investorsamarbejde

Samarbejde med ligesindede investorer er vigtigt i forhold til at have tilstrækkelig kapital og dermed vægt bag PBU’s ønsker og forventninger til de virksomheder, som vi investerer i.  


Vi samarbejder med det globale investeringsselskab Columbia Threadneedle Investments, som repræsenterer PBU og ligesindede institutionelle investorer i dialogen med virksomheder og i udøvelsen af PBU’s aktive ejerskab.

Samarbejdet indebærer, at Columbia Threadneedle Investments

  • følger udviklingen i virksomheder, der indgår i PBU’s portefølje af aktier og virksomhedsobligationer.
  • rapporterer til PBU om sociale, etiske og miljømæssige problemer og udfordringer samt om fremskridt i dialogen 
  • stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på mandat fra PBU.

 

Dansif.svg

PBU er stiftende medlem af Dansif, som er sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark. Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er at udbrede og udveksle erfaringer samt at muliggøre en alsidig debat om ansvarlige investeringer.

 

Global_compact.svg

PBU er medlem af det danske bæredygtighedsnetværk under FN Global Compact. Formålet med netværket er at være et forum for erfaringsudveksling og at inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact’s ti principper.

IIGCC.svg

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) er en europæisk
sammenslutning af investorer, der videndeler på klima- og energiområdet. IIGCC påvirker rammerne for investering i den fremtidige energiforsyning og påvirker virksomhedernes klimastrategier.

 

PRI V1.svg

PRI – Principles for Responsible Investment er de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. Det er seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar.

 

climate_action_100.svg

Climate Action 100+ er et investorinitiativ rettet mod at sikre, at de største
virksomhedsudledere af CO2 tager de nødvendige skridt for at bekæmpe
klimaforandringer.

 

IAFHR.svg

Investor Alliance for Human Rights er en kollektiv investorplatform for ansvarlige investeringer funderet i respekt for menneskerettighederne. 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.