Betaling for administration

Her kan du se, hvad du betaler for administration af din pensionsordning.PBU arbejder hele tiden på at forenkle og fremtidssikre medlemmernes pension og holde omkostningerne til administration så langt nede som muligt.

Alle medlemmer betaler i 2023 et fast beløb på 456 kr. for administration.

For medlemmer, der har forsikringer ved sygdom og død, kommer der yderligere et beløb på 72 kr. Det vil sige et samlet beløb på 528 kr.

Pensionerede og hvilende medlemmer 
Pensionerede medlemmer og hvilende medlemmer betaler også et fast beløb på 456 kr. om året for administration. Den maksimale betaling for alderspensionister med direkte afkast er dog 0,3 pct. af opsparingen.

Omkostninger 
Opdateres foråret 2023

Medlemmernes samlede omkostninger i 2021 var 483 mio. kr. Det svarer til 0,58 pct. af medlemmernes opsparing (de pensionsmæssige hensættelser) på 83.360 mio. kr. ultimo 2021.

PBU har beregnet årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger i procent (ÅOP) for 2021. Beregningerne er foretaget i henhold til en henstilling fra Forsikring & Pension og efter en nærmere beskrevet metode.

Metodebeskrivelse for 2021

Metodebeskrivelse for 2020

Metodebeskrivelse for 2019

Metodebeskrivelse for 2018

Metodebeskrivelse for 2017


Fordeling af omkostninger
Opdateres foråret 2023

De samlede omkostninger for 2021 er fordelt sådan:

  • Administrationsomkostninger: 39 mio. kr. (0,05 pct.)
  • Investeringsomkostninger: 422 mio. kr. (0,51 pct.)
  • Risikoforrentning til egenkapitalen: 22 mio. kr. (0,03 pct.)

Følg selv med

Som medlem kan du selv holde øje med, hvor meget der bliver trukket i administration. Tallet kan du se under "Årsoversigt"

Hovedparten af investeringsomkostningerne er indirekte omkostninger, som er trukket fra afkastet.

Risikoforrentningen til egenkapitalen kan siges ikke at være en egentlig omkostning i PBU. Det skyldes, at PBU ejes af medlemmerne, og egenkapitalen derfor er medlemmernes egen (i modsætning til fx et aktieselskab).

OBS: Dine egne tal kan afvige, da omkostningerne herover er beregnet som gennemsnit for hele pensionsselskabet. Særligt for nye medlemmer og ved ekstraordinære indbetalinger foretaget i året kan der af beregningstekniske årsager være store afvigelser.

Gebyrer
PBU har fuld åbenhed om gebyrer. Her kan du se en oversigt over PBU`s gebyrer:

Gebyroversigt 2023

Omkostningsmåleren nedenfor er sidst opdateret i december 2022.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.