PBU er 100 % medlemsejet

PBU er pædagogernes pensionsselskab. Bogstaveligt talt. Det er nemlig medlemmerne – og ikke en række aktionærer – der ejer PBU.

Din pensionsordning er en arbejdsmarkedspension. Den er etableret af overenskomstparterne – altså BUPL og Kommunernes Landsforening (KL).

Supplement til det offentlige
Formålet med Pensionspakken, som du har i PBU, er at sikre dig og din familie økonomisk, den dag du holder op med at arbejde, eller hvis der sker dig noget inden.

Ordningen er tænkt som et supplement til folkepensionen og de andre udbetalinger, du kan få fra det offentlige. Den består derfor både af en pensionsopsparing og nogle forsikringer, som kommer til udbetaling ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom og død.

Udbetalingerne fra PBU supplerer de udbetalinger, du kan få fra det offentlige i forskellige situationer. Hvis du også har en privat pensionsordning, kommer udbetalingerne herfra oveni.

Læs mere om Pensionspakken

Læs velkomstfolder om Pensionspakken

Tre hurtige
  • Det er medlemmerne, der ejer PBU
  • En rente på gns. 5,2 % pr. år fra 2019-2022 for medlemmer under 46 år
  • Lave omkostninger

PBU er demokratisk - og du kan få indflydelse ...

PBU's generalforsamling består af 35 delegerede, der alle er medlemmer i PBU. De delegerede er valgt i forbindelse med BUPL's regionale generalforsamlinger. Valgperioden er 4 år, og den nuværende periode er 1. januar 2023 til 31. december 2026. 

Vi holder ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af april måned. Her bliver alle principielle beslutninger taget op.

Det er kun de delegerede, der har stemmeret - men alle medlemmer kan overvære generalforsamlingen, og de kan også tage ordet. Du kan med andre ord få indflydelse ved at møde op på generalforsamlingen.

PBU's organisation

PBU blev stiftet i 1976 af BUPL, Kommunernes Landsforening ( KL) og København og Frederiksberg kommuner. De første medlemmer kom med i ordningen i 1978.

Vi er knap 50 ansatte fordelt på områderne: Direktion, jura, compliance, risikostyring, kommunikation, HR, økonomi, investering, aktuariat, medlemmer og rådgivning.

Vi samarbejder med Forca A/S, som står for den daglige drift af medlemsadministrationen. Det er ligeledes eksterne samarbejdspartnere, som investerer medlemmernes formue.

Læs mere om PBU's bestyrelse, delegerede og daglige ledelse.

Rapporter & politikker

Her finder du blandt andet vores årsrapporter, hvor vi i ord og tal beskriver året, der er gået.

Vedtægter

I vedtægterne kan du læse de nærmere regler for, hvordan PBU skal drives. Vedtægterne beskriver blandt andet formålet med PBU, og hvem der kan blive medlem.

Er du utilfreds?

Selv om langt de fleste af vores medlemmer er tilfredse med vores håndtering af deres sag, så opstår der naturligvis uenigheder en gang imellem.

Hvis du som medlem er uenig i en afgørelse eller føler dig forkert behandlet, vil vi altid gerne i kontakt med dig.

Du har forskellige muligheder for at klage:

  • Kontakt rådgivningscenteret
  • Send en klage til den klageansvarlige
  • Ankenævnet for forsikring

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.