Bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer. De bliver valgt for fire år ad gangen i forbindelse med PBU's første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg. Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de delegerede på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er (fra venstre) Lasse Bjerg Jørgensen, Steffen Poulsen, Lars Søgaard Jensen, Lis Skovbjerg, Uffe Jensen, Ann Lindhart, Kim Hyttel, Pernille Riis og Leif Hasager. 

To af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Kommunernes Landsforening (KL) og to af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

På generalforsamlingen vælges tre medlemmer blandt pensionsselskabets medlemmer og to uafhængige medlemmer, som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering.

Bestyrelsesmedlemmer

Uffe Jensen
Uffe Jensen, bestyrelsesformand 
Uffe er udpeget af de kommunale forhandlingsorganer (KL og Københavns og Frederiksberg Kommuner) og er 2. viceborgmester i Odder Kommune. Uffe har gennemført og bestået bestyrelsesuddannelsen på CBS.

Lasse Bjerg Jørgensen
Lasse Bjerg Jørgensen, 1. næstformand 
Lasse er udpeget af BUPL og er forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

Ann Lindhardt
Ann Lindhardt, udpeget af KL
Ann er 2. viceborgmester i Hørsholm Kommune.

Steffen Poulsen
Steffen Poulsen, medlemsvalgt
Steffen har gennemført og bestået bestyrelsesuddannelsen på CBS.

 

Kim Hyttel
Kim Hyttel, medlemsvalgt og 2. næstformand
Kim har gennemført og bestået bestyrelsesuddannelsen på CBS.

 

Lars Søgaard Jensen
Lars Søgaard Jensen, udpeget af BUPL
Lars er faglig sekretær i BUPL.

 

Pernille Riis
Pernille Riis, medlemsvalgt
Pernille er formand for BUPL Nordsjælland. Pernille har gennemført og bestået bestyrelsesuddannelsen på CBS.

 

Lis Skovbjerg

Lis Skovbjerg, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem 
Lis er valgt på PBU`s generalforsamling. Hun er tidligere adm. direktør i PNN Pension og PHI Pension og forsikringsdirektør i Sampension.

Leif Hasager

Leif Hasager, uafhængigt og særligt kvalificeret medlem 
Leif er valgt på PBU`s generalforsamling og er Senior Consultant i Formuepleje A/S.

Revisions- og risikoudvalg

Det er bestemt i lovgivningen, at bestyrelsen skal nedsætte et revisions- og risikoudvalg. Revisions- og risikoudvalget skal blandt andet kontrollere pensionsselskabets regnskabsaflæggelse og holde øje med, om de interne kontrol- og risikosystemer fungerer effektivt.

I PBU består revisions- og risikoudvalget af Lis Skovbjerg (formand for udvalget), Leif Hasager (næstformand), Uffe Jensen og Kim Hyttel. Lis Skovbjerg er udpeget som det kvalificerede og uafhængige medlem af revisions- og risikoudvalget.

Lis Skovbjerg har tidligere været adm. direktør i PNN Pension og PKI Pension samt forsikringsdirektør i Sampension KP Livsforsikring og har mange års erfaring fra den finansielle sektor. Lis Skovbjerg er uafhængigt medlem, idet hun ikke har nogen tilknytning til eller anden personlig interesse i PBU.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.