PBU investerer i løsninger på vandmangel

Pædagogernes Pension investerer i løsninger på en af de største miljø- og ressourcemæssige udfordringer i vores generation.

Vand er en vigtig del af vores liv, og vi er afhængige af adgang til rent vand. Men på grund af stigende efterspørgsel, forurening og klimaændringer kan mangel på vand blive en af de største miljø- og ressourcemæssige udfordringer i vores generation. 

Stor efterspørgsel og få ressourcer
Mens vores vandressourcer er begrænsede, bliver efterspørgslen efter vand stadig større. Det skyldes bl.a. befolkningsvækst, fødevareproduktion og stigende industriproduktion. Opgørelser fra FN viser, at landbrug- og fødevareproduktion står for ca. 70 pct. af vores samlede vandforbrug, mens industriproduktion og husholdninger står for henholdsvis 20 pct. og 10 pct.

Vi investerer i vandløsninger
Pædagogernes Pension (PBU) har siden 2016 investeret en del af medlemmernes opsparing i en temafond, som koncentrerer sig om selskaber, der er med til at løse udfordringerne med vandmangel. Strategien i temafonden er at have fokus på at levere attraktive afkast og have en positiv indflydelse på sociale og miljømæssige udfordringer.

- Det er en type investering, som stemmer godt overens med den dobbelte bundlinje, vi arbejder med i PBU, hvor vi både har fokus på at tage et samfundsmæssigt ansvar og på at levere et højt afkast til pædagogerne, siger investeringsdirektør Carsten Warren Petersen.

Nødvendige, bæredygtige løsninger
Ifølge FN’s Miljøprogram er mere end 40 procent af verdens befolkning påvirket af vandmangel. I 2011 oplevede 41 lande såkaldt ”vandstress”, og ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder, og i 2050 forventes tallet at være steget til 6,5 milliarder mennesker, hvilket svarer til to tredjedele af jordens befolkning. Hvis vi skal have en varig, bæredygtig social og økonomisk udvikling, er vi derfor nødt til at finde løsninger på disse udfordringer.

Dialog om vandmangel
Udover de direkte investeringer i løsninger på vandmangel har PBU også en løbende dialog med de virksomheder, vi investerer i, som er afhængige af store vandressourcer. Det gælder især i områder, hvor der er knaphed på vand. Vi ønsker, at virksomhederne skal forstå de miljømæssige og sociale konsekvenser af deres aktiviteter, og de skal sikre, at relevante vandrisici og mulige løsninger på udfordringerne bliver en integreret del af deres strategi, risikostyring og rapportering.

FN’s verdensmål og vandstrategien
Investeringen i vandløsninger er en investeringstype, som passer godt med flere af FN’s 17 verdensmål for at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. Blandt andet disse to mål:

Mål 6 - Rent vand og sanitet
Målsætningen er at sikre adgang til vand, sanitet og bedre hygiejne. Adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle kræver nye investeringer i infrastruktur og sanitære faciliteter.

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Målsætningen er at sikre et ansvarligt forbrug. Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver en ændring i forbrug og produktion. Effektiv styring af vandressourcer og måden, man bortskaffer spildevand, er nogle af de vigtige målsætninger.

Du kan læse mere om FN’s verdensmål på dette link:
FN og verdensmålene.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.