Pædagogernes Pension har investeringer for 3,5 mia. kr. i vedvarende energi

Vindmølleparker på land og til havs, solceller, biomasse og andre investeringer i vedvarende energi skal sikre et stabilt og attraktivt afkast til pædagogerne.

Investeringsdirektør i PBU Carsten Warren Petersen fortæller:

- Pædagogernes Pension har alternative investeringer for 1,7 mia.kr. og har givet tilsagn om yderligere 1,6 mia. kr. i produktion af vedvarende energi. Dertil kommer investeringer i aktieporteføljen på op mod 0,3 mia. kr. i selskaber, som leverer klimavenlige løsninger indenfor eksempelvis vind og affaldssortering. Der er rigtig mange gode grunde til at investere i vedvarende energi. Udover at investeringerne på en meget direkte måde adresserer den globale opvarmning, får vores medlemmer fordel af gode afkast i forhold til risikoen i projekterne.

En anden vigtig grund er ifølge Carsten Warren Petersen, at investeringer i vindmøller og solceller er mindre følsomme overfor udsving i konjunkturerne end aktier og er derfor med til at sprede risikoen i den samlede investeringsportefølje.

De fleste investeringer er foretaget i fonde, som administreres af Copenhagen Infrastructure Partners, der investerer i vindenergi og solceller samt i energiproduktion fra eksempelvis biomasse, affald og geotermisk varme. Der investeres både i USA, Europa og Asien. På denne måde sikres der en god risikospredning.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.