Medlemsdemokrati

Pædagogernes Pension er demokratisk, og du kan få medindflydelse.