Forsikringer ved sygdom og død

Med Pensionspakken følger en række forsikringer ved sygdom og død, så du og din familie er økonomisk sikret, hvis der skulle ske dig noget, inden du går på pension.

Forsikringerne koster 600 kr. pr. måned i 2023 og træder i kraft, når din arbejdsgiver indbetaler mere end 1.000 kr. pr. måned efter arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan her på siden læse mere om forsikringerne og tilpasse dem efter dine behov. Det er vigtigt at kontakte os, hvis du bliver alvorlig syg, så vi kan rådgive og hjælpe dig. 

Hvis du får offentlig førtidspension

Invalidesum - dækker indtil 65 år

Skattefrit engangsbeløb

270.000 kr.

Hvis du får invalidepension, før du fylder 65 år, får du også udbetalt en invalidesum, som er et skattefrit engangsbeløb. 

Har du tidligere fået udbetalt halv invalidesum - fx med fleksjob - får du 135.000 kr. udbetalt.

Invalidepension - dækker indtil 65 år

Før skat

7.500 kr./md

Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, inden du fylder 65 år, kan du få invalidepension fra PBU. Du vil få udbetalt invalidepension hver måned, indtil du bliver rask eller får udbetalt alderspension - dog længst til du fylder 65 år.

Supplerende invalidepension (tilkøb) - dækker indtil 65 år

Før skat

3.750 kr./md
Hvis du får offentlig førtidspension, før du fylder 65 år, kan du få udbetalt invalidepension fra PBU på 90.000 kr. om året.

Du har mulighed for at forhøje invalidepensionen til i alt 135.000 kr. om året, hvilket svarer til 11.250 kr. om måneden.

Læs mere

Hvis du får invalidepension, før du fylder 65 år, får du også udbetalt en invalidesum, som er et skattefrit engangsbeløb. 

Har du tidligere fået udbetalt halv invalidesum - fx med fleksjob - får du 135.000 kr. udbetalt.

Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, inden du fylder 65 år, kan du få invalidepension fra PBU. Du vil få udbetalt invalidepension hver måned, indtil du bliver rask eller får udbetalt alderspension - dog længst til du fylder 65 år.

Hvis du får offentlig førtidspension, før du fylder 65 år, kan du få udbetalt invalidepension fra PBU på 90.000 kr. om året.

Du har mulighed for at forhøje invalidepensionen til i alt 135.000 kr. om året, hvilket svarer til 11.250 kr. om måneden.

Læs mere

Ved fleksjob, revalidering, ressourceforløb og seniorpension

Halv invalidesum - dækker indtil 65 år

Skattefrit engangsbeløb

135.000 kr.

Du kan få udbetalt halvdelen af invalidesummen (135.000 kr) skattefrit, hvis du, inden du fylder 65 år:

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år eller
  • modtager seniorpension

Du kan kun få udbetalt halvdelen af invalidesummen én gang.

Hvis du senere får tilkendt offentlig førtidspension, kan du få udbetalt den anden halvdel af invalidesummen.

Når du er i fleksjob, under revalidering, i ressourceforløb (i over et år) eller får seniorpension, sørger vi for at indbetale til din opsparing.

Ring til os på 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob, revalidering, ressourceforløb og seniorpension.

Du kan få udbetalt halvdelen af invalidesummen (135.000 kr) skattefrit, hvis du, inden du fylder 65 år:

  • kommer i fleksjob eller
  • er under revalidering i mere end et år eller
  • modtager ressourceforløbsydelse i mere end et år eller
  • modtager seniorpension

Du kan kun få udbetalt halvdelen af invalidesummen én gang.

Hvis du senere får tilkendt offentlig førtidspension, kan du få udbetalt den anden halvdel af invalidesummen.

Når du er i fleksjob, under revalidering, i ressourceforløb (i over et år) eller får seniorpension, sørger vi for at indbetale til din opsparing.

Ring til os på 70 11 20 11 og hør om dine muligheder ved fleksjob, revalidering, ressourceforløb og seniorpension.

Hvis du får en kritisk sygdom

Kritiske sygdomme - engangsbeløb

Skattefrit

100.000 kr.

Du kan søge om at få udbetalt forsikringen, hvis du - inden alderspensionering, og inden du fylder 70 år - bliver ramt af de kritiske sygdomme, som er dækket af forsikringen. 

Se listen over kritiske sygdomme

Du kan søge om at få udbetalt forsikringen, hvis du - inden alderspensionering, og inden du fylder 70 år - bliver ramt af de kritiske sygdomme, som er dækket af forsikringen. 

Se listen over kritiske sygdomme

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension

Børnepension - før skat

til barnet er fyldt 24 år

3.000 kr./md

Hvis du dør, før du går på pension, og før du fylder 70 år, og efterlader dig børn under 24 år, får de børnepension hver måned, indtil de når aldersgrænsen. Det gælder også delebørn med samme folkeregisteradresse som dig. 

Dødsfaldssum - skattefrit engangsbeløb
800.000 kr.

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension - og inden du fylder 70 år -  får dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt, udbetalt det skattefri engangsbeløb.

Se, hvem der får pengene
Aldersopsparing

Du kan se beløbet, når du er logget på

Aldersopsparing
Hvis du har sparet op på en aldersopsparing og dør, før du har fået den udbetalt, udbetaler vi opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Hvis du dør, før du går på pension, og før du fylder 70 år, og efterlader dig børn under 24 år, får de børnepension hver måned, indtil de når aldersgrænsen. Det gælder også delebørn med samme folkeregisteradresse som dig. 

Hvis du dør, før du får udbetalt alderspension - og inden du fylder 70 år -  får dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt, udbetalt det skattefri engangsbeløb.

Se, hvem der får pengene

Aldersopsparing
Hvis du har sparet op på en aldersopsparing og dør, før du har fået den udbetalt, udbetaler vi opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Opsparing til ratepension

Du kan se beløbet, når du er logget på

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og dør, før du har fået pensionen udbetalt, udbetales opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og dør, før du har fået pensionen udbetalt, udbetales opsparingen til dine `nærmeste pårørende` eller dem, du har valgt.

Hvis du dør, efter at du er gået på pension

Resten af ratepensionen

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine nærmeste pårørende eller dem, du har valgt.

Resten af aldersopsparingen

Resten af aldersopsparingen
Hvis du har en aldersopsparing og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine ’nærmeste pårørende’ eller dem, du har valgt.

Resten af ratepensionen 
Hvis du har en ratepension og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine nærmeste pårørende eller dem, du har valgt.

Resten af aldersopsparingen
Hvis du har en aldersopsparing og ikke har fået hele pensionen udbetalt ved din død, udbetales nutidsværdien af de resterende udbetalinger til dine ’nærmeste pårørende’ eller dem, du har valgt.

Som udgangspunkt har alle medlemmer af PBU den samme pensionspakke. Du har dog mulighed for at tilpasse Pensionspakken - både når det handler om dine forsikringer og din opsparing til pension.

Køb supplerende dødsfaldssum

Forhøj invalidepension

Spar mere opFor dig under 60 år:  Med Pensionspakkens forsikringer er der en dødsfaldssum på 800.000 kr., som udbetales skattefrit til dine pårørende, hvis du dør, før du går på pension. Er du under 60 år, kan du sikre dine efterladte mellem 267.000 kr. og 1.068.000 kr. mere ved at købe en supplerende forsikring. Det vil betyde, at dine efterladte er endnu bedre sikret, hvis du dør, før du går på pension.

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Dødsfaldssum

800.000

Supplerende forsikring

+ fx 500.000

Forhøjet

1.300.000


Hvis du har forsikringer ved invaliditet i din pensionsordning, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen. Vælger du det, vil ændringen træde i kraft 12 måneder senere, og der vil hver måned blive brugt 250 kr. mere af din opsparing til invalidepensionen i 2023. Betalingen reguleres årligt.

Læs mere

I dag

90.000

Supplerende

+45.000

Forhøjet

135.000

Hvis du ønsker at spare mere op, kan du i PBU gøre det på to måder:
• Indbetal ekstra på din PBU-opsparing via din arbejdsgiver
• Opret en PBU Ekstra. Her betaler du selv penge ind.

Uanset hvad du vælger, så investerer vi pengene på samme effektive måde – med det direkte afkast af investeringerne – som har givet et flot resultat de sidste 10 år.Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.