Forhøj invalidepensionen

I Pensionspakken er invalidepensionen på 90.000 kr. pr. år før skat. Har du denne forsikring, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen til 135.000 kr. pr. år. Invalidesummen forhøjes samtidig fra 270.000 kr. til 360.000 kr.

Det er vigtigt at være forsikret, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde længere. Når du har Pensionspakken, er du automatisk forsikret, hvis du får offentlig førtidspension, seniorpension, fleksjob, revalidering eller kommer på ressourceforløbsydelse i mere end et år.

Sådan forhøjer du invalidepensionen

Du kan forhøje invalidepensionen på selvbetjening på pbu.dk

Vær opmærksom på, at du skal være under 65 år for at kunne forhøje invalidepensionen.

Ved offentlig førtidspension får du suppleret udbetalingen fra det offentlige med 90.000 kr. om året før skat. Med dette supplement er du godt dækket, hvis du arbejder som pædagog og har en almindelig løn som fuldtidsansat.

Er du leder eller har en månedsløn før skat på 36.000 kr. pr. måned eller derover, anbefaler vi, at du forhøjer dine forsikringer ved invaliditet. Dermed får du en bedre indtægt, hvis du ikke kan arbejde længere.

Få en højere invalidepension og invalidesum
I Pensionspakken er invalidepensionen på 90.000 kr. pr. år før skat. Har du denne forsikring, har du mulighed for at forhøje invalidepensionen til 135.000 kr. pr. år før skat. 

Ud over invalidepensionen er der også en invalidesum på 270.000 kr. Forhøjer du din invalidepension, bliver invalidesummen samtidigt automatisk forhøjet til 360.000 kr. skattefrit.

I 2023 koster det 250 kr. om måneden at forhøje invalidepensionen og invalidesummen. Betalingen reguleres årligt. Du behøver ikke at tage penge op af lommen for at betale forhøjelsen. Hvis din arbejdsgiver indbetaler til PBU, kan beløbet trækkes herfra eller fra din opsparing.

Sådan forhøjer du forsikringen ved invaliditet
Du kan forhøje invalidepensionen og invalidesummen på selvbetjening på pbu.dk.

12 måneders karens
Når du forhøjer invalidepensionen og invalidesummen, træder det først i kraft 12 måneder senere. Det betyder, at hvis du bliver berettiget til invalidepension og/eller invalidesum, inden 12 måneder efter du har forhøjet beløbet, får du 90.000 kr. om året i invalidepension og/eller maks. 270.000 kr. i invalidesum.

Hvis du søger og får tilkendt offentlig førtidspension mere end 12 måneder efter, du har forhøjet invalidepensionen, får du 135.000 kr. om året før skat samt 360.000 kr. skattefrit. Bliver du tilkendt offentlig seniorpension eller kommer du i fleksjob, revalidering i minimum et år eller på ressourceforløbsydelse i minimum et år, får du den halve invalidesum, altså 180.000 kr. skattefrit.

Du kan ikke forhøje din invalidepension, hvis du allerede er visiteret til fleksjob, revalidering eller ressourceforløbsydelse. Det kan du heller ikke, hvis du har ansøgt om eller har fået tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension.

Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.