Hvis du vil arbejde igen

Selv om du er begyndt at få din pension udbetalt, kan du sagtens ændre på forløbet. Hvis du for eksempel har lyst til og mulighed for at arbejde i en periode, kan du sætte pensionen på pause. Eller du kan nedsætte pensionen, hvis du har fået et deltidsjob.

Får du delpension, fordi du arbejder samtidig med, at du får pension, kan du sætte udbetalingen op i det øjeblik, du sætter arbejdstiden ned.

Kontakt os, hvis du vil skrue op eller ned for pensionen eller sætte den på pause.

Til dig, der vil ...

Skrue op eller ned for pensionen

Hvis du får pension og arbejder samtidigt

Hvis du ønsker at arbejde på nedsat tid, efter du har nået pensionsalderen, kan du få udbetalt en del af din pension samtidigt med, at du arbejder – det kalder vi delpension. Du kan få mellem 5 og 95 pct. af din pension udbetalt. Du kan også få delpension sammen med efterløn eller folkepension.

Tal med din arbejdsgiver, inden du starter din delpension
Din arbejdsgiver kan kræve, at du højst må få 1/3 af din pension udbetalt, mens du arbejder – og højst en procentdel, som svarer til den procentdel, du er gået ned i tid. Hvis du fx er gået 30 pct. ned i tid, vil du højst kunne få udbetalt 30 pct. af din fulde pension fra PBU.

Kontakt os på 70 11 20 11, hvis du vil skrue op eller ned for pensionen. 
Før du beslutter dig, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke konsekvenser det har for din pension og dine forsikringer:
 • Får du udbetalt efterløn, skal du kontakte din a-kasse, inden du vælger delpension. Pensionen kan nemlig påvirke efterlønnens størrelse.
 • Får du udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du vælger delpension. Pensionen kan nemlig påvirke størrelsen af folkepensionens pensionstillæg.
 • Vælger du delpension, omregner vi din ratepension til en livsvarig pension. Og derfra vælger du så at få udbetalt en procentdel af den livsvarige pension. Du kan når som helst skrue op og ned for, hvor meget du vil have udbetalt.
 • Når du går på pension (også delpension), har du ikke længere ret til forsikringer ved sygdom, og din forsikring ved død ændres. Hvis du får problemer med helbredet, mens du er på delpension, kan du altså ikke få invalidepension, men vil i stedet kunne skrue din alderspension op til 100 pct.
 • Når du går på delpension, begynder nedtrapningen af dit engangsbeløb ved død. Engangsbeløbet nedtrappes over de første 10 år, du er på pension.
 • Hvis du er i arbejde, og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, mens du får delpension, bliver indbetalingerne brugt til din livsvarige alderspension, som vil blive reguleret 1. januar hvert år.
Sætte din pension på pause

Hvis du i en periode vil arbejde igen

Får du lyst til og mulighed for at arbejde i en periode, efter at du er gået på pension, kan du sætte udbetalingen af den livsvarige pension på pause. Du kan holde pause flere gange og vælger selv, hvor længe en pause skal vare.

Nye indbetalinger under pausen
Din arbejdsgiver kan indbetale til din pension. Indbetalingerne vil forhøje din livsvarige pension pr. 1. januar.

En pause giver højere pension
Pensionen vil blive højere efter pausen. Hvor meget afhænger bl.a. af, hvor gammel du er, når pausen begynder, hvor længe pausen varer, og om der bliver indbetalt til pensionen under pausen i udbetalingen. Et års pause betyder typisk, at pensionen stiger med 7 pct.

Vær opmærksom på
Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du sætter din pension på pause: 

 • Engangsbeløb ved død
  Har du `engangsbeløb ved død` i din pensionsordning, vil dækningen blive nedtrappet under pausen.

 • Hvis du dør 
  Hvis du dør i en periode, hvor du har sat udbetalingen af din pension på pause, udbetaler vi det samme til din nærmeste pårørende eller dem, du har valgt, som hvis du ikke holdt pause i udbetalingen.

 • Hvis du bliver syg
  Hvis din indtægt falder pga. sygdom, kan du sætte udbetalingen af din pension i gang igen. Din dækning ved sygdom bortfaldt, da du startede udbetaling af din alderspension.
 • Efterløn
  Hvis du får udbetalt efterløn, skal du kontakte din a-kasse, hvis du holder pause i udbetalingen af din pension - det kan nemlig påvirke din efterløn.
 • Pensionstillæg – Folkepension
  Hvis du får udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du sætter pensionen på pause - det kan nemlig have betydning for størrelsen af pensionstillægget.
 • Hvis du indbetaler på en privat opsparing på aldersopsparing
  Du kan højst indbetale i alt 8.800 kr. om året på opsparing på aldersopsparinger - også under en pause i udbetalingen. 

Hvis du ønsker at arbejde på nedsat tid, efter du har nået pensionsalderen, kan du få udbetalt en del af din pension samtidigt med, at du arbejder – det kalder vi delpension. Du kan få mellem 5 og 95 pct. af din pension udbetalt. Du kan også få delpension sammen med efterløn eller folkepension.

Tal med din arbejdsgiver, inden du starter din delpension
Din arbejdsgiver kan kræve, at du højst må få 1/3 af din pension udbetalt, mens du arbejder – og højst en procentdel, som svarer til den procentdel, du er gået ned i tid. Hvis du fx er gået 30 pct. ned i tid, vil du højst kunne få udbetalt 30 pct. af din fulde pension fra PBU.

Kontakt os på 70 11 20 11, hvis du vil skrue op eller ned for pensionen. 
Før du beslutter dig, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke konsekvenser det har for din pension og dine forsikringer:
 • Får du udbetalt efterløn, skal du kontakte din a-kasse, inden du vælger delpension. Pensionen kan nemlig påvirke efterlønnens størrelse.
 • Får du udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du vælger delpension. Pensionen kan nemlig påvirke størrelsen af folkepensionens pensionstillæg.
 • Vælger du delpension, omregner vi din ratepension til en livsvarig pension. Og derfra vælger du så at få udbetalt en procentdel af den livsvarige pension. Du kan når som helst skrue op og ned for, hvor meget du vil have udbetalt.
 • Når du går på pension (også delpension), har du ikke længere ret til forsikringer ved sygdom, og din forsikring ved død ændres. Hvis du får problemer med helbredet, mens du er på delpension, kan du altså ikke få invalidepension, men vil i stedet kunne skrue din alderspension op til 100 pct.
 • Når du går på delpension, begynder nedtrapningen af dit engangsbeløb ved død. Engangsbeløbet nedtrappes over de første 10 år, du er på pension.
 • Hvis du er i arbejde, og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, mens du får delpension, bliver indbetalingerne brugt til din livsvarige alderspension, som vil blive reguleret 1. januar hvert år.

Får du lyst til og mulighed for at arbejde i en periode, efter at du er gået på pension, kan du sætte udbetalingen af den livsvarige pension på pause. Du kan holde pause flere gange og vælger selv, hvor længe en pause skal vare.

Nye indbetalinger under pausen
Din arbejdsgiver kan indbetale til din pension. Indbetalingerne vil forhøje din livsvarige pension pr. 1. januar.

En pause giver højere pension
Pensionen vil blive højere efter pausen. Hvor meget afhænger bl.a. af, hvor gammel du er, når pausen begynder, hvor længe pausen varer, og om der bliver indbetalt til pensionen under pausen i udbetalingen. Et års pause betyder typisk, at pensionen stiger med 7 pct.

Vær opmærksom på
Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du sætter din pension på pause: 

 • Engangsbeløb ved død
  Har du `engangsbeløb ved død` i din pensionsordning, vil dækningen blive nedtrappet under pausen.

 • Hvis du dør 
  Hvis du dør i en periode, hvor du har sat udbetalingen af din pension på pause, udbetaler vi det samme til din nærmeste pårørende eller dem, du har valgt, som hvis du ikke holdt pause i udbetalingen.

 • Hvis du bliver syg
  Hvis din indtægt falder pga. sygdom, kan du sætte udbetalingen af din pension i gang igen. Din dækning ved sygdom bortfaldt, da du startede udbetaling af din alderspension.
 • Efterløn
  Hvis du får udbetalt efterløn, skal du kontakte din a-kasse, hvis du holder pause i udbetalingen af din pension - det kan nemlig påvirke din efterløn.
 • Pensionstillæg – Folkepension
  Hvis du får udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du sætter pensionen på pause - det kan nemlig have betydning for størrelsen af pensionstillægget.
 • Hvis du indbetaler på en privat opsparing på aldersopsparing
  Du kan højst indbetale i alt 8.800 kr. om året på opsparing på aldersopsparinger - også under en pause i udbetalingen. 

Vigtigt at vide

Din pension bliver forrentet med det direkte afkast

Også som pensionist får du en rente på din opsparing, som er baseret på det direkte afkast af investeringerne. Afkastet afhænger af, hvordan de finansielle markeder udvikler sig. Det betyder dog ikke, at din pension vil fare op og ned fra måned til måned. Vi regulerer din pension én gang om året, og hvis du sætter en anden løbende pension i gang.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.