Aske Juul Lassen, lektor i aldringsforskning og etnologi:

Forbered pensionen, men husk flesibiliteten