Rente baseret på det direkte afkast

Med Pensionspakken får du løbende tilskrevet en rente på din opsparing, som er baseret på det direkte afkast af investeringerne.

Renten afhænger af, hvordan de finansielle markeder udvikler sig, og vil variere fra år til år. Nogle år vil den være høj og andre år lavere – måske endda negativ.

Aldersbestemt rente

Ændringen i investeringsprofilen hen over et livsforløb er illustreret her. Fra du starter din pensionsopsparing – og indtil du bliver 46 år – er sammensætningen af investeringerne den samme. Herfra falder aktieandelen i takt med alderen -  således, at den har nået et lavt niveau, når du forventes at gå på pension.

Fra alder 70 er aktieandelen på et lavt, fast niveau. I praksis sker der kort fortalt det, at aktieandelen, fra du er 45 år, falder hvert år - samtidig med, at andelen af obligationer bliver større. Når du fylder 70, er aktieandelen lav og obligationsandelen høj.

 

 

Din rente efter skat i 2018
Her nedenfor kan du se, hvordan renten efter skat ser ud pr. 1. november 2018 for forskellige aldersgrupper. Er du fx 47 år gammel, ligger "din" rente midt mellem renten for en 45-årig og en 50-årig.

Alder 45 år

Alder 50 år

Alder 60 år

Alder 75 år*

- 0,96 pct.

 - 0,56 pct.

 + 0,23 pct.

+ 1,02 pct.

*Den angivne procentsats er ikke udtryk for en tilsvarende regulering af den udbetalte pension

Renten i 2017

Alder 45 år

Alder 50 år

Alder 60 år

Alder 75 år*

 + 10,46  pct.

 + 9,64 pct.

 + 8,02 pct.

+ 6,45 pct.

*Den angivne procentsats er ikke udtryk for en tilsvarende regulering af den udbetalte pension

Høj rente over mange år
Har du været med i Pensionspakken med direkte afkast i længere tid og vil have et overblik over forrentningen, kan du neden for se den gennemsnitlige årlige rente før skat for perioderne 2003-2017 og 2012-2017. 

2003 – 2017

2012-2017

5,5 pct.*

7,3 pct.*

* Forrentningen gælder medlemmer under 46 år

Klare fordele ved en rente baseret på det direkte afkast
Med direkte afkast har vi mulighed for at føre en sund og fremtidssikret investeringspolitik. Vi kan nemlig sprede dine investeringer over mange forskellige typer af værdipapirer.

Det sikrer købekraften af din opsparing, så du får den størst mulige pension, den dag du skal pensioneres.

Din alder bestemmer din rente 
Fra den 1. januar 2015 har vi forbedret den måde, din pensionsopsparing investeres og forrentes på. Vi kalder det aldersbestemt rente. Det betyder, at vi tilpasser investeringerne af din opsparing efter din alder. 

Formålet er at sikre dig den højest mulige pension, via en individuelt tilpasset investeringsprofil gennem hele livet - uden at gå på kompromis med trygheden. Du skal ikke selv gøre noget – vi investerer for dig og sikrer, at investeringerne løbende tilpasses din alder over et livsforløb.

Fra afkast til depotrente i Pædagogernes Pension
Pædagogernes Pension er en markedsrenteordning, hvor medlemmernes pensionsdepot (opsparing) følger udviklingen på de finansielle markeder, og får tilskrevet det direkte af kast (minus omkostninger). I 2017 fik pædagogerne det højeste afkast af samtlige arbejdsmarkedspensionsordninger i Danmark med markedsrente. 

Hver måned tilskrives depoterne med det opnåede afkast fratrukket skat og omkostninger. Det opnåede afkast opgøres månedsvist bagud, da det er nødvendigt med tid til at afstemme tal og afvikle overførsel til de enkelte medlemmers depoter. Det betyder fx, at depottilskrivningen i januar måned vedrører det opnåede afkast i december måned. 

Når man opgør årets depotrente for 2017, vedrører det således ikke de opnåede afkast i de 12 kalendermåneder, men afkastet i 12 månedersperioden fra og med december 2016 til og med november 2017. I december 2016 var der rigtig gode afkast på de finansielle markeder, og det trækker depotrenten for 2017 op i forhold til afkastet for kalenderåret 2017, idet afkastet i december 2017 – som ikke tæller med i depotrenten – var mere moderat.  

Denne periodeforskydning (forsinkelse) betyder i sig selv, at depotrenten for en 45 årig blev 1,3 pct.point højere end afkastet. Derudover skal der betales skat, inden afkastet kommer ind på depoterne som rente, og endelig skal der beregnes indirekte investeringsomkostninger (IT-udgifter, løn mv.) og laves tekniske korrektioner vedrørende bl.a. de løbende opgørelser af unoterede aktiver (ejendomme, ikke-børsnoterede virksomheder osv.), før afkastet bliver til depotrente. 

Tabel - fra afkast til depotrente (pct.)

 Afkast- Forsinkelse 1)- PAL-skat 2)- Øvrige 3)= Depotrente
45 år10,41,3-1,80,610,5
60 år8,61,0-1,5-0,18,0
75 år7,40,8-1,3-0,46,5

 

1) Afkast fra dec. 2016 medtages, afkast fra dec. 2017 udelades.

2) Pensionsafkastbeskatning på 15,3 pct. 

3) Opgørelsestekniske korrektioner, indirekte inv.omkostninger, afrunding mv.

 

 

 

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk