Rente baseret på det direkte afkast

Med Pensionspakken får du løbende tilskrevet en rente på din opsparing, som er baseret på det direkte afkast af investeringerne.

I Pædagogernes Pension følger medlemmernes opsparing udviklingen på de finansielle markeder. Hver måned tilskrives en rente til opsparingen, som er lig med  afkastet fratrukket skat og omkostninger.

Renten vil variere fra måned til måned og fra år til år. Nogle år vil den være høj og andre år lavere – og enkelte år vil den også være negativ. Men alt i alt forventer vi, at en rente baseret på det direkte afkast vil give mere pension for pengene i sidste ende.

Følg med i renten i 2022
Nedenfor kan du se renten før skat i 2022 til og med 31. oktober 2022 for forskellige aldersgrupper. Er du fx 47 år gammel, ligger "din" rente midt mellem renten for en 45-årig og en 55-årig. Du kan også se renter for hver enkelt alder her.

Alder 45 år

Alder 55 år

Alder 65 år

Alder 75 år*

  -15,46 pct.

  -13,61 pct.

  -12,52 pct.

  -11,12 pct.

*Den angivne procentsats er ikke udtryk for en tilsvarende regulering af den udbetalte pension

Din rente før skat i 2021
Nedenfor kan du se renten i 2021 før skat for forskellige aldersgrupper. Er du fx 47 år gammel, ligger "din" rente midt mellem renten for en 45-årig og en 55-årig.

Alder 45 år

Alder 55 år

Alder 65 år

Alder 75 år*

+ 14,55 pct.

+ 11,81 pct.

+ 7,01 pct.

+ 5,15 pct.

*Den angivne procentsats er ikke udtryk for en tilsvarende regulering af den udbetalte pension

Klare fordele ved en rente baseret på det direkte afkast
Med direkte afkast har vi mulighed for at føre en sund og fremtidssikret investeringspolitik. Vi kan nemlig sprede dine investeringer over mange forskellige typer af værdipapirer.

Det sikrer købekraften af din opsparing, så du får den størst mulige pension, den dag du skal pensioneres.

Din alder bestemmer din rente 
Fra den 1. januar 2015 har vi forbedret den måde, din pensionsopsparing investeres og forrentes på. Vi kalder det aldersbestemt rente. Det betyder, at vi tilpasser investeringerne af din opsparing efter din alder. 

Fra og med alder 46 år trapper vi ned på andelen af aktier og op på andelen af obligationer. Det gør vi, fordi afkastet på aktier svinger meget fra år til år, hvorimod obligationer giver et mere stabilt afkast over tid. Når man er ung, kan opsparingen tåle disse udsving, da der jo er længe til, at pengene skal bruges. Men jo tættere man er på at skulle bruge pengene, jo mere mening giver det at minimere udsvingene.

Formålet er at sikre dig den højest mulige pension via en individuelt tilpasset investeringsprofil gennem hele livet uden at gå på kompromis med trygheden. Du skal ikke selv gøre noget – vi investerer for dig og sikrer, at investeringerne løbende tilpasses din alder over et livsforløb.

Læs mere om investeringsprofiler og risikomærkning

Fra afkast til rente
Pædagogernes Pension er en markedsrenteordning, hvor medlemmernes opsparing  følger udviklingen på de finansielle markeder og får tilskrevet det direkte afkast (minus omkostninger). Hver måned tilskrives opsparingen det opnåede afkast fratrukket skat og omkostninger.

Øremærket opsparing med særlig risiko
Fra og med januar 2019 øremærker vi 3 pct. af dine indbetalinger som en del af PBU’s kapitalgrundlag.
 
Kapitalgrundlaget består primært af pensionsselskabets egenkapital, som - sammen med den øremærkede opsparing - skal opfylde lovgivningens krav om tilstrækkelig kapital. Den øremærkede opsparing betyder, at PBU ikke længere behøver at have en stor egenkapital. Pengene vil fremover i højere grad være øremærket det enkelte medlem og ikke ligge i én stor fælles pengetank.
 
Den øremærkede opsparing (som i Pensionsregulativet kaldes ’særlige bonushensættelser’) skal dække regnskabets overskud og underskud på lige fod med egenkapitalen og har dermed en særlig risiko.

Den øremærkede opsparing har samme investeringer som egenkapitalen og får derfor en anden rente end resten af din opsparing, som har en aldersbestemt rente.

Læs mere om investeringerne i den øremærkede opsparing.

Øremærkning sker kun, hvis dit månedlige pensionsbidrag efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og betaling til forsikringer er større end 725 kr. Der vil ikke ske en øremærkning af opsparing i PBU Ekstra.

Hvis du har fået et tilskud fra egenkapitalen den 1. januar 2019, vil en del af dette beløb ligeledes være øremærket.

Pengene er stadig en del af din samlede opsparing. Vælger du at flytte din opsparing, vil du også få den øremærkede opsparing med. Ved dødsfald vil den øremærkede opsparing blive behandlet på samme måde som resten af din opsparing. Når du bliver pensioneret, vil den øremærkede opsparing ikke længere indgå i kapitalgrundlaget, og den vil herefter blive forrentet som resten af din opsparing.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.