Hvad med skatten?

Du får et skattefradrag for indbetalinger til din pension. SKAT får alle nødvendige oplysninger fra os.

Indbetaling via arbejdsgiver
Når din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, bliver indbetalingen trukket fra din løn før skat og arbejdsmarkedsbidrag. På den måde får du skattemæssigt  fradrag for beløbet med det samme.

Du får ikke fradrag for indbetalingen til kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum. Til gengæld er disse udbetalinger skattefrie.

Privat indbetaling
Hvis du sparer ekstra op på en privat ratepension – fx en PBU Ekstra – kan dette trækkes fra i skat. PBU indberetter det til SKAT.

Læs mere om PBU Ekstra

Der er et loft for, hvor meget du hvert år kan indbetale på de forskellige pensionstyper.
Se her, hvor meget du må indbetale:

Pensionstype              Maks. indbetaling pr. år via arbejdsgiver (2023)Maks. indbetaling pr. år via privat indbetaling, fx PBU Ekstra (2023)

Livsvarig alderspension

 

Ubegrænset
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen via lønnen.

56.100 kr.
Skattemæssigt fradrag for indbetalingen.

Der er mulighed for at indbetale mere end de 56.100 kr. til pension. Hvis du ønsker det, så ring på 70 11 20 11.

Ratepension

60.900 kr.*
Skattemæssigt fradrag for den samlede indbetaling til samtlige ratepensioner.

*Efter PBU har fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Se her, hvor meget vi forventer, der bliver indbetalt til din PBU-ratepension.

60.900 kr.
Skattemæssigt fradrag for den samlede indbetaling til samtlige ratepensioner.

 

Har du en PBU Ekstra? Se her, hvor meget vi forventer, der bliver indbetalt til din PBU Ekstra ratepension

Aldersopsparing

Når du har mindre end 5 år til din folkepensionsalder, kan du vælge, at en del af din indbetaling via arbejdsgiver går til en aldersopsparing - dog maks. 56.900 kr. årligt.

8.800 kr.

Dog 56.900 kr., hvis du har mindre end 7 år til din folkepensionsalder.
Der er ikke skattemæssigt fradrag for indbetalingen.

Ekstra fordel ved indbetaling til pension
Der er i 2023 et ekstra ligningsmæssigt skattefradrag for indbetaling til ratepension og livsvarig pension. Fradraget vedrører både det, du indbetaler via dit job, og det, du indbetaler privat. For indbetalinger op til 77.900 kr. årligt får du det ekstra skattefradrag.

Værdien af det ekstra fradrag afhænger af din alder:
• Hvis du har mere end 15 år til din folkepensionsalder: 12 pct. ekstra ligningsmæssigt fradrag.

• Hvis du har mindre end 15 år til din folkepensionsalder: 32 pct. ekstra ligningsmæssigt fradrag.

Skattepligtige og skattefrie udbetalinger
Du skal betale indkomstskat af pensioner, som udbetales livsvarigt eller i rater over en årrække. 

Udbetaling af aldersopsparing, sum ved kritisk sygdom, invalidesum og dødsfaldssum inden pensionering er skattefrie.

Når vi udbetaler penge til dine efterladte, skal alle personer undtagen din ægtefælle betale en boafgift.

Læs om boafgiften på borger.dk

Du betaler 15,3 pct. i skat af det afkast, du får på din pensionsopsparing (pensionsafkastskat).

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.