Hvis du vil arbejde igen

Selv om du er begyndt at få din pension udbetalt, kan du sagtens ændre på forløbet. Hvis du for eksempel har lyst til og mulighed for at arbejde i en periode, kan du sætte pensionen på pause. Eller du kan nedsætte pensionen, hvis du har fået et deltidsjob.

Får du delpension, fordi du arbejder samtidig med, at du får pension, kan du sætte udbetalingen op i det øjeblik, du sætter arbejdstiden ned.

Kontakt os, hvis du vil skrue op eller ned for pensionen eller sætte den på pause.

Efterløn og folkepension, hvis du begynder at arbejde

Arbejde samtidig med efterløn
Du må gerne arbejde, mens du får efterløn. Dog bliver de timer, du arbejder, modregnet i din efterløn. Alligevel kan det altid betale sig at arbejde, da din timeløn som pædagog er højere end efterlønnen pr. time.

Arbejder du mere end 128 timer om måneden, kan du ikke supplere med efterløn.

Arbejde samtidig med pension
Du kan godt arbejde, selvom du modtager folkepension. Lønnen påvirker dog din folkepension, særligt hvis du modtager folkepensionens tillæg. Tjener du mere end 359.200 kr. om året (i 2023), påvirker det folkepensionens grundbeløb.

Læs mere om folkepension og tillæg.

Du kan skrue op og ned for pensionen

Selv om du er gået på pension, kan du godt ændre på udbetalingsforløbet.

Skulle du få lyst til at arbejde lidt igen, kan du fx vælge at drosle ned for pensionen i en periode. Du kan få mellem 5 og 95 pct. af din pension udbetalt. 

Kontakt os på 70 11 20 11 eller på chatten, hvis du vil skrue op eller ned for pensionen. 

Delpension - regler og konsekvenser
 • Får du udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du vælger delpension. Pensionen kan nemlig påvirke størrelsen af folkepensionens tillæg.
 • Vælger du delpension, omregner vi din ratepension til en livsvarig pension. Og derfra vælger du så at få udbetalt en procentdel af den livsvarige pension. Du kan når som helst skrue op og ned for, hvor meget du vil have udbetalt.
 • Nedtrapningen af dit engangsbeløb ved død fortsætter, selv om du går på delpension. Engangsbeløbet nedtrappes over de første 10 år, du er på pension.
 • Hvis du får arbejde, og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning, mens du får delpension, bliver indbetalingerne brugt til din livsvarige pension, som vil blive reguleret 1. januar hvert år.

Du kan sætte pensionen på pause

Får du lyst til og mulighed for at arbejde i en periode, efter at du er gået på pension, kan du sætte udbetalingen af den livsvarige pension på pause. Du kan holde pause flere gange og vælger selv, hvor længe en pause skal vare.

En pause giver højere pension
Pensionen vil over tid være højere efter pausen. Hvor meget afhænger bl.a. af, hvor gammel du er, når pausen begynder, hvor længe pausen varer, og om der bliver indbetalt til pensionen under pausen i udbetalingen. 

Pensionen på pause - Regler og konsekvenser

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du sætter din pension på pause: 

 • Nye indbetalinger under pausen
  Din arbejdsgiver kan indbetale til din pension. Indbetalingerne vil forhøje din livsvarige pension pr. 1. januar.

 • Engangsbeløb ved død
  Har du "engangsbeløb ved død" i din pensionsordning, vil dækningen blive nedtrappet under pausen.

 • Hvis du dør 
  Hvis du dør i en periode, hvor du har sat udbetalingen af din pension på pause, udbetaler vi det samme til din nærmeste pårørende eller dem, du har valgt, som hvis du ikke holdt pause i udbetalingen.

 • Hvis du bliver syg
  Hvis din indtægt falder pga. sygdom, kan du sætte udbetalingen af din pension i gang igen. Din dækning ved sygdom bortfaldt, da du startede udbetaling af din alderspension.

 • Efterløn
  Hvis du får udbetalt efterløn, skal du kontakte din a-kasse, hvis du holder pause i udbetalingen af din pension - det kan nemlig påvirke din efterløn.

 • Pensionstillæg – Folkepension
  Hvis du får udbetalt folkepension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du sætter pensionen på pause - det kan nemlig have betydning for størrelsen af pensionstillægget.
 • Hvis du indbetaler på en privat opsparing på aldersopsparing
  Du kan højst indbetale i alt 8.800 kr. om året på aldersopsparing - også under en pause i udbetalingen. 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.