Din PBU-pension er fleksibel

Din PBU-pension giver dig en række valgmuligheder.

Du kan tilrettelægge udbetalingen af din pension, så den passer bedst muligt til den måde, du vælger at stoppe dit arbejdsliv på. Du kan vælge at få hele eller dele af pensionen udbetalt. Og du kan skrue op eller ned for udbetalingen i perioder.

Ved at benytte en eller flere af mulighederne kan du blive længere tid på arbejdsmarkedet, end du måske havde forestillet dig, fordi de giver dig mulighed for en fleksibel tilbagetrækning.

Læs mere og få inspiration fra Mariannes eksempler, som du finder nederst på siden.

Udbetalingerne fra PBU

Aldersopsparing
Du kan have en aldersopsparing allerede, eller du kan vælge at spare op til et skattefrit engangsbeløb, som du kan få udbetalt inden eller samtidig med, at du sætter resten af din pension i gang.

Du bestemmer helt selv, hvad pengene skal bruges til. Du kan fx bruge dem til at supplere løn eller efterløn, hvis du vil trække dig gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet.

 

 

Din livsvarige pension og ratepensionen
Den livsvarige pension og ratepensionen på din pensionsordning udbetales samtidigt, når du starter pensionen, og de udbetales månedligt.

Ratepensionen udbetales oftest over 10 år, men du kan vælge at få en længere udbetalingsperiode på fx 15 år, eller du kan væge at ændre den til livsvarig udbetaling.

Den livsvarige pension udbetales, så længe du lever, og den kan sættes helt eller delvis på pause, hvis du ønsker det. Sætter du dele af din pension på pause, kalder vi det for delpension.

Flere muligheder for fleksibel tilbagetrækning


Du kan bruge efterlønnen
Hvis du kan få efterløn og er i den alder, hvor du kan få den udbetalt, kan efterlønnen bruges til at supplere din løn. Husk, at du også kan få supplerende efterløn, hvis du er på deltid, men ikke er gået ned i tid.
Tal med BUPL-A og få råd og vejledning.

 

Har du en aldersopsparing?
Aldersopsparingen er et skattefrit engangsbeløb, og den kan bruges til at supplere din lønindtægt. Når du får udbetalt din aldersopsparing, kan du samtidig bibeholde dine forsikringer i PBU ved sygdom, invaliditet og død. Vær opmærksom på, at forsikring ved invaliditet ophører, når du bliver 65 år, og de øvrige forsikringer ophører, når du bliver 70 år. Læs mere om aldersopsparing

 

Du kan bruge dele af din pension
Hvis du ønsker at arbejde på nedsat tid, efter du har nået pensionsudbetalingsalderen, kan du få udbetalt en del af din pension samtidig med, at du arbejder. Det kalder vi delpension.
Læs mere om delpension.


Vær opmærksom på,

at dine forsikringer ved sygdom og død i PBU ophører, når du sætter dine løbende pensioner i gang helt eller delvist

Fleksibel tilbagetrækning med PBU Ekstra

Når du sparer mere op, har du flere valgmuligheder, hvis du ønsker at trappe ned i arbejdstiden de sidste år, inden du helt stopper.

Vi anbefaler opsparing til en PBU Ekstra aldersopsparing til dig, der er i 60’erne.

Få mere at vide om PBU Ekstra

Få inspiration fra Mariannes eksempler


Marianne er født i 1960 og har arbejdet som fuldtidsansat pædagog det meste af sit liv. Marianne kan gå på folkepension, når hun er 67 år, og her har vi regnet på tre forskellige måder, hun kan overgå fra arbejde til pension.

Her er Mariannes forventede pension, hvis hun arbejder, til hun er 67 år.

1. Marianne går på folkepension

Marianne arbejder, til hun kan gå på folkepension, når hun er 67 år og vælger at starte alle sine pensioner på én gang. Se her, hvad det betyder for hendes samlede pension:

2. Marianne kombinerer efterløn og pension

Hvis Marianne venter med at gå på efterløn, til hun er 66 år, kan hun få glæde af 8 skattefrie præmier i efterlønsordningen.

3. Marianne trapper ned med sin PBU-pension

Marianne har i dette eksempel valgt at trappe sit timetal ned og bruge sin pension i PBU til at supplere lønnen. Her kan du se, hvad Marianne får udbetalt, hvis hun vælger at gå ned på 25 timer om ugen, når hun bliver 65 år, og til hun er 67 år.

Alle beløb i eksemplerne er i nutidskroner og er vist pr. måned og før skat. PBU-pensioner er vejledende. 

I eksemplerne bor Marianne alene. Hvis hun var gift eller samlevende, ville størrelsen af folkepensionens tillæg være mindre og afhænge af ægtefællens eller samleverens indtægt.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.