Folkepension

Folkepensionen er en vigtig del af dit overblik og planlægning af din økonomi, når du ønsker at gå på pension.

I takt med at levealderen er steget, er folkepensionsalderen også steget, og tidspunktet for, hvornår du tidligst kan få folkepension, afhænger af din alder.

Vi lever af folkepensionen i rigtig mange år, så kend din folkepension og læs mere her.

Folkepension 2023

 

Enlige

Gifte/Samlevende

Grundbeløb

6.694 kr./md

6.694 kr./md

Pensionstillæg

7.745 kr./md

3.963 kr./md

I alt

14.439 kr./md

10.657 kr./md

Modregning afskaffes pr. 1. januar 2024

Med virkning fra 1. januar 2024 og med tilbagevirkende kraft for 2023 afskaffes modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og folkepensionstillægget.

Folkepensionstillæg

Har du en ægtefælle eller samlever, og er jeres samlede indtægt over 179.700 kr. årligt, så vil 32 % af pensionen/indtægten derover (16 % for hver, hvis begge er på folkepension), blive modregnet i folkepensionstillægget.

Er du enlig, og har du en indtægt på mere end 89.700 kr. årligt, så vil 30,9 % af pensionen/indtægten derover blive modregnet i folkepensionstillægget.

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb, som langt de fleste får. Det afhænger nemlig udelukkende af, om du har personlig lønindtægt og hvor meget.

Desuden kan du få et tillæg, som dog kan reduceres eller helt bortfalde, hvis du og/eller din ægtefælle/samlever har indtægter - inkl. pensioner - over en vis størrelse. 

Aldersopsparing og kapitalpension modregnes ikke i folkepensionstillægget.

Hvad kan du få udbetalt i folkepension?

Du kan beregne din folkepension på borger.dk

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Hvornår kommer pensionen ind på kontoen?

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden. Hvis du for eksempel fylder 66 år den 2. september, vil du få den første udbetaling den 31. oktober.

Du kan udskyde folkepensionen

Du kan udskyde pensionen
Du kan søge om at udskyde din folkepension og din ATP Livslang Pension. Så optjener du en såkaldt venteprocent, hvis du fortsætter med at arbejde efter din folkepensionsalder. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, får du også et ventetillæg.

Læs mere om beregningsregler, og hvilke krav du skal opfylde

Du kan arbejde længere
Hvis du fortsætter med at arbejde mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder, efter du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb.

Læs mere om seniorpræmieordningen

Folkepensionen kommer ikke automatisk

Den skal du selv søge om. Og det skal du gøre, inden du når din folkepensionsalder - også selv om du ønsker at vente med at få den udbetalt. Du gør det på borger.dk.

Søg folkepension
Her sparer du skatten

Du skal ikke betale de 8 % i arbejdsmarkedsbidrag af dine pensioner, som du betaler af din løn.

Aldersopsparing i PBU og PBU Ekstra er skattefri.

Det skal du betale skat af
  • Folkepension
  • Efterløn
  • ATP Livslang Pension
  • Ratepension og livsvarig pension fra PBU og andre

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.