Din PBU-pension er fleksibel


Med din pension fra PBU har du en række muligheder for fleksibel tilbagetrækning.

De fleste, som i dag nærmer sig pensionsalderen, har mulighed for at gå på efterløn. Men langt de fleste yngre pædagoger indbetaler ikke til efterløn. Der findes dog andre muligheder for fleksibel tilbagetrækning.

Du har mulighed for at bruge pensionen fra PBU til at trække dig gradvis tilbage fra arbejdslivet, og du bestemmer selv, hvordan og hvornår den skal udbetales. Du kan få udbetalt pensionen mindst tre år før folkepensionsalderen - for mange er det allerede, fra de er 60 år.

Du kan få udbetalt
  • Dele af den livsvarige pension
  • Din aldersopsparing
  • PBU Ekstra

Delpension

Når du når din pensionsalder, kan du få udbetalt en del af din pension samtidigt med, at du arbejder på nedsat tid – det kalder vi delpension. Du kan få mellem 5 og 95 pct. af din pension udbetalt. Du kan også få delpension sammen med efterløn eller folkepension.

Du har altså mulighed for at bruge pensionen fra PBU til at trække dig gradvis tilbage fra arbejdslivet. 

Tal med din arbejdsgiver, inden du starter din delpension
Din arbejdsgiver kan kræve, at du højst må få 1/3 af din pension udbetalt, mens du arbejder – og højst en procentdel, som svarer til den procentdel, du er gået ned i tid. Hvis du fx er gået 30 pct. ned i tid, vil du højst kunne få udbetalt 30 pct. af din fulde pension fra PBU.

pbu_ekstra_470x342_medinfo.png

Signe er 56 og arbejder på fuld tid

Signe er 56 år og har arbejdet fuld tid det meste af sit arbejdsliv. Hun er ikke en del af efterlønsordningen, og hendes folkepensionsalder er 68 år. Sådan vil det se ud for Signe, hvis hun vælger at arbejde fuld tid frem til folkepensionsalderen:

Signe kan trappe langsomt ned - 30 timer om ugen

Sådan vil det se ud, hvis Signe vælger at arbejde 30 timer, fra hun er 65 år, til hun er 68 år. Signe supplerer sin løn med sin PBU aldersopsparing og sin PBU Ekstra, men gemmer sin livsvarige pension og ratepension fra PBU, til hun kan få folkepension.

Signe kan trappe langsomt ned - 25 timer om ugen

Sådan vil det ud, hvis Signe vælger at gå ned på 25 timer om ugen, når hun bliver 65 år, og til hun er 68 år. Signe supplerer lønnen med dele af alderspensionen fra PBU og sin PBU Ekstra.

PBU_ex_signe_1880x_1 NY.png

Det bygger tallene på

Alle beløb i eksemplerne er i nutidskroner og er vist pr. måned og før skat. PBU-pensioner er vejledende. 

Signe bor alene. Hvis hun var gift eller samlevende, ville størrelsen af folkepensionens tillæg være mindre og afhænge af ægtefællens eller samleverens indtægt.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere pbu.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 11.